Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Estetik ve fonksiyondaki değişiklikler ve kaybedilmiş dişlerin rehabilitasyonunun sağlanması,renk problemi olan dişlerin düzenlenmesi,implant üst yapıları, oklüzal rehabilitasyonun sağlanması protetik uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir.

Dental Kron ve Köprüler

Diş kayıplarından sonra oluşan boşlukların rehabilitasyonunda implant uygulaması endike olmadığında veya tercih edilmediğinde boşluğun önündeki ve arkasındaki dişlerin üzerine oturan köprü uygulamaları ile bölge protetik olarak düzenlenebilmektedir.

Diş kronunda aşırı madde kaybı olan durumlarda veya gülüşü düzenlemek için yapılan estetik uygulamalarda diş dokusu şekillendirilip üzerine planlanan kron oturtularak tek veya çoklu kron uygulamaları değerlendirilebilmektedir.

Kron köprü uygulamaları için dişler şekillendirildikten sonra ölçü alınarak laboratuvarda istenilen şekilde protezler hazırlanmakta, belirli aşamalarda ağız içinde prova edilerek bitim aşamasında dişler üzerine çeşitli materyaller ile simante edilmektedir.Protezlerin hazırlık süreci 7-14 gün sürebilmekte, bu süreç içinde ağız içindeki dişler geçici kronlar ile kapatılarak bireyin beslenme ve estetiği sağlanmaktadır.

Kron köprü uygulamalarında metal destekli porselen kronlar, zirkonyum destekli kronlar, full porselen kronlar değerlendirilebilmektedir.Uygulanacak olan bölgenin estetik gereksinimi, köprü uzunluğu, bireyin alerjik durumu, hastanın beklentisi, uygulanacak olan diş sayısı ve ekonomik etkenler değerlendirilerek materyal seçimi en başta yapılır ve tedavi süreci buna göre planlanmaktadır.

İmplantüstü Protezler

Dental implant uygulamaları sonrası osseointegrasyon süreci tamamlandıktan sonra implantların ağız içine açılan kısmı üzerine uygulanan kron, köprü veya hareketli protezlerdir.

Hareketli Protezler

Çoklu veya total dişsizlik durumlarında implant ve kron köprü endikasyonu bulunmayan bireylerde fonksiyon ve kaybedilen estetiğin kısmi olarak sağlanması istendiğinde parsiyel veya total hareketli protezler uygulanabilmektedir.Hareketli protezler iskelet altyapı üzerine akrilik veya porselen materyal ile çalışılabilmektedir.Tedavi süreci 7-14 gün aralığında değişmektedir.Kişi gün içinde protezini kullanmakta,kendi takıp çıkarabilmekte, uyurken çıkararak temiz bir biçimde saklaması gerekmektedir.Hareketli protezlerde kaybedilen dokular taklit edilmekle birlikte stabilitesi doğal diş veya implant varlığındaki gibi yüksek olmamaktadır.

Gece Plağı

Çeşitli nedenlerle geceleri veya gün içinde diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı olan bireylerde bruksizmin çene eklemi ve dişler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve alışkanlığın kaybedilmesi amacıyla kişiye özel olarak hazırlanan plakların oklüzal uyumlandırmaları yapılarak belirli sürelerle kullandırılması gerekmektedir.Kullanım süresi bireyin alışkanlığına göre belirlenmektedir, düzenli kullanım ile kişinin şikayetleri önlenebilmekte ve ilerlemesi durdurulabilmektedir.