Endodonti

Endodonti

Endodonti; dişlerin canlılığını ve beslenmesini sağlayan damar-sinir dokularını içeren pulpa dokusunu ilgilendiren çürük veya diş kökündeki lezyonların tedavisini yapan, dişin ağız içinde görülmeyen kök kısmın restorasyonunu sağlayan diş hekimliği dalıdır.

Kök Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi, diş çürüğü veya travma sebebiyle dişin pulpasındaki sinirlerin açığa çıkması veya diş kökünde oluşan enfeksiyonları gidermek için uygulanan bir tedavidir.

Enfekte veya nekroze olmuş diş pulpası dişe lokal olarak anestezi uygulandıktan sonra uzaklaştırılıp kök kanalları şekillendirilerek dezenfekte edici solüsyonlarla kök kanalları yıkanıp kurutulur ve kök kanalları biyouyumlu kanal dolgu materyalleri ile doldurulmaktadır.

Dişteki enfeksiyona göre tek seansta yapılabileceği gibi enfeksiyon kemik dokuda yayılım göstermiş veya hasta akut olarak kliniğe ulaşmışsa birden fazla seans gerekebilmektedir.Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi ile semptomların baskılanması gerekebilmekte olup ilaç kullanımı bölgedeki sorunu çözmeyecek, sadece geçici süre baskılanmasına yardımı olacaktır.Gereken tedavi uygulanmadan sorun kalıcı olarak çözülemeyecektir.

Lokal anestezi altında uygulandığı için işlem ağrısız ve konforlu geçmektedir.Kanal tedavisi uygulamasından sonra geçici süre ile hassasiyet ve hafifleyerek azalan ağrı durumu olabilmektedir.Bu süreç her zaman karşılaşılmamakla birlikte normal bir rahatsızlıktır.

Kök kanalı tedavisinin zamanında uygulanmadığı durumlarda dişin kök kısmında kemik içi enfeksiyon yayılabilmekte, bu da dişin kaybedilmesine ve çene kemiğinin hasarına sebep olmaktadır.

Retreatment

Kanal tedavisi uygulanmış dişlerde yetersiz veya doğru uygulanamayan tedaviler veya dişin iyileşmeye cevabına bağlı olarak  ilerleyen dönemde kök ucunda enfeksiyon oluşabilmektedir.Bu durum şiddetli ağrı ile bulgu verebileceği gibi kronik olarak ilerlediği zaman radyografi altında teşhis sağlanabilmektedir.

Kanal tedavisi uygulanan dişler ağızda tutulabilecek durumda olduğunda eski kanal dolumu uzaklaştırılarak kök kanalının yeniden şekillendirme ve dezenfeksiyonu sağlanmakta ve erken dönem iyileşme cevabı alındıktan sonra yeniden kanal dolumu ile tedavi bitirilmektedir.

Fiber Post

Dişlerin ağız içinde görünen kısmı olan kron dokusunda aşırı madde kaybı bulunduğu fakat kök kısmının sağlıklı olduğu durumlarda kök kanalı tedavisi sonrasında diş kökü içine uzanan fiber post materyali ile diş kökünden destek alınarak kron kısmı şekillendirilebilmektedir.Bu sayede diş kronuna uygulanacak olan restorasyonlar hem kron hem kök bölgesinden destek alarak güçlendirilmektedir.

Apikal Rezeksiyon

Dişe uygulanan kanal tedavisinin diş kökündeki enfeksiyonun giderilmesinde yeterli olamadığı durumlarda çene kemiği içindeki yıkımı önlemek için kemik içinde bulunan kök kısmının bir bölümü ve kemik içi enfeksiyonun lokal anestezi altında cerrahi olarak uzaklaştırılması işlemidir.

Devital Bleaching

Travma, sistemik hastalıklar,kanal tedavisine bağlı oluşabilen diş kronundaki lekelenmelerin dişin içinden  kron ve kök kısmında uygulanan çeşitli beyazlatma materyalleri ile giderilmesidir. Diş içine yerleştirilen beyazlatma jeli diş rengindeki değişime göre değerlendirilerek 3-7 gün arasında bekletilir ve 2 seansa kadar uygulanabilir..Renklenmiş olan diş komşu dişlerle aynı renge ulaştığında beyazlatm jeli uzaklaştırılarak diş kronu restore edilir.