Laminate Veneer

Laminate Veneer

Seramik Laminate Veneerler

Seramik laminate, dişlerde istenilen estetik görüntünün dişin ön bölgesine seramik materyallerin adezyonu ( çeşitli materyallerle yapıştırılması) ile elde edilmesi işlemidir.

Seramik laminaları dişler üzerinde çeşitli nedenlerle oluşan renklenmelerin giderilmesi, ön bölge dişlerdeki çapraşıklık ve form bozukluklarının estetik olarak düzeltilmesi, ön dişlerdeki kırık, çatlak, çürük sebebiyle kaybedilen diş dokusunun yerine konulması, ön dişlerin estetik gereksinimler ile uzatılması, genetik hastalıklar dolayısıyla dişlerde oluşan şekil bozukluklarnın düzeltilmesi, dişlerdeki aşınmaların giderilmesi ve küçük veya boşluklu ön dişlere estetik kazandırılması gibi kullanım nedenleri vardır.

Estetik protetik uygulamaların en konservatif şeklidir.Veneerlerin uygulanabilmesi için diş mine seviyesinde 0,1-0,5 mm aşındırılır veya bazı durumlarda aşındırma gerekmez.Çok ince olmaları sebebi ile ışık geçirgenliği fazla olduğundan oldukça estetiktir.

Dişeti şekillendirme veya dikey boyut değişikliği gerekmeyen durumlarda 7-10 gün içerisinde tedavi süreci tamamlanır.Laminelerin hazırlık aşamasında diş yüzeyleri tedavi öncesi formuyla aynı olacak şekilde kapatılır.

İlk muayene seansında dişler fotoğraflanarak planlama yapılacak bölgede renk seçimi ve form değişiklikleri değerlendirilir.Bazı durumlarda hasta ağzında direkt mock up uygulanarak değişiklik hakkında hastanın fikir edinmesi sağlanabilmektedir.

Hasta ağzında gereken aşındırmalar yapılır ve hassas ölçü materyalleri ile dişlerin ölçüsü alınarak laboratuvara iletilir.Labaratuvar çalışmaları sonucu seramik materyalden istenilen formda laminate protezler hazırlanmış olarak gelir. Hasta ağzında gerekli provalar yapıldıktan sonra adeziv materyaller ile seramik laminateler diş dokusuna yapıştırılır. Labaratuvar işlemleri sonuçlanana dek dişler hekim tarafından geçici restorasyonlar ile kapatılmaktadır.

Seramik laminatelerin avantajları arasında, doğal diş dokusunu ve rengini çok iyi taklit edebilmeleri, kompozit laminatelerde olduğu gibi renklenme göstermemeleri, uzaklaştırılan diş dokusunun az miktarda olması, hastanın tedavi başlangıcında dişlerinin son halini görme şansı olması, ısırma kuvvetlerine karşı daha dayanıklı olmaları, kişinin kendi dişlerine yaptığı fırçalama ve diş ipi kullanımı dışında özel bir bakım gerektirmemeleri ve sadece mine dokusu kaldırıldığından  genellikle işlemler sırasında anestezi uygulaması gerekmemesi sayılabilir.